Förlängning av abonnemangsparkering vid Kalmar Öland Airport

Härmed godkänner jag att faktura skickas till vald adress. Förlängningen gäller från det tidigare datumet. Vi skickar faktura med e-post. Det går även bra att ringa för att förlänga abonnemangsavtalet: 0480-36 27 27.

Parkeringen (pris inkl. 25% moms)
6 mån (4500 kr)
12 mån (9500 kr)
Användarnummer

E-post gäller som underlag för fakturering.

Faktureringsadress
Organisationsnummer/ personnummer
Telefonnummer
E-postadress *